capework ایران تاریخ بختیاری نویسنده تاریخ جنگ

capework: ایران تاریخ بختیاری نویسنده تاریخ جنگ

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی خلاء ۱.۵ میلیون مسکن طی ۲۰ سال پر نشد

آمارها نشان می‌دهد کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون وجود داشته با وجود نوسانات جزئی طی این سال‌ها هنوز برطرف نشده است. 

خلاء ۱.۵ میلیون مسکن طی ۲۰ سال پر نشد

خلاء ۱.۵ میلیون مسکن طی ۲۰ سال پر نشد

عبارات مهم : بازار

آمارها نشان می دهد کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون وجود داشته با وجود نوسانات جزئی طی این سال ها هنوز برطرف نشده هست.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۲ میلیون و ۳۹۸ هزار خانوار و ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد مسکونی داشته ایم. سال ۱۳۸۵ این رقم به ۱۷ میلیون و ۵۰۱ هزار خانوار در برابر ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی رسیده هست. در سال ۱۳۹۰ تعداد خانوارها به ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار رسیده و واحدهای مسکونی ۱۹ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد بوده هست. در سال ۱۳۹۵ نسبت خانوار به مسکن به ترتیب ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار در برابر ۲۲ میلیون و ۸۲۵ واحد مسکونی بوده است.

همان طور که آمارها نشان می دهد در سال ۱۳۷۵ با کمبود یک میلیون و ۶۲۸ هزار واحد مسکونی مواجه بوده ایم که این رقم در سال ۱۳۹۵ به رقم یک میلیون و ۳۷۱ هزار کسری مسکن نسبت به خانوار رسیده که حاکی از آن است عرضه هنوز کمتر از تقاضا است.

خلاء ۱.۵ میلیون مسکن طی ۲۰ سال پر نشد

البته گفته می شود که حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد ولی عنوان این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان منزل دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرد.

گر چه بسیاری از اقتصاددانان وجود منزل های خالی به میزان قیمت طبیعی را ضرورتی جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن تلقی می کنند ولی به هر حال فاصله قابل توجه قیمت واقعی منزل های خالی (نسبت تعداد منزل های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی) نسبت به قیمت طبیعی، نشان دهنده نبود تعادل در بازار است و «تقاضای سوداگرانه منزل های خالی» آن را رقم زده است.

آمارها نشان می‌دهد کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون وجود داشته با وجود نوسانات جزئی طی این سال‌ها هنوز برطرف نشده است. 

طبق قانون باید تا کنون سامانه املاک و اسکان جهت پیگیری به اوضاع منزل های خالی و اعمال سیاست هایی همچون مالیات جهت ورود این منزل ها به بازار مسکن ایجاد می شد ولی هنوز شکل گرفته است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، ۲۶ بهمن ماه امسال درخصوص آخرین اوضاع سامانه املاک و اسکان به ایسنا گفت: کارهای ایجاد سامانه در حال انجام هست. وزیر راه و شهرسازی در ماه های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد سامانه املاک و اسکان را به شرکت ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای متفاوت وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می کنند. ولی این یک اقدام ملی است و اطلاعاتش منحصر به یک وزارتخانه و دستگاه نیست. تمام دستگاه های دولتی و حتی نهادهای غیردولتی مثل شرکت ثبت درگیر این مساله هستند که در حال پیش بردن کارها هستند.

واژه های کلیدی: بازار | میلیون | ایجاد تعادل | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs