capework ایران تاریخ بختیاری نویسنده تاریخ جنگ

capework: ایران تاریخ بختیاری نویسنده تاریخ جنگ

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی باید با کم آبی سازگار شویم / وزیر نیرو

وزیر نیرو با اشاره به پدیده مستمر کم آبی در کشور گفت: باید با کم آبی سازگار شویم و برنامه های خود را متناسب با میزان آب موجود طراحی کنیم.

باید با کم آبی سازگار شویم / وزیر نیرو

وزیر نیرو: باید با کم آبی سازگار شویم

عبارات مهم : جمعیت

وزیر نیرو با اشاره به پدیده مستمر کم آبی در کشور گفت: باید با کم آبی سازگار شویم و برنامه های خود را متناسب با میزان آب موجود طراحی کنیم.

«رضا اردکانیان» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درخصوص تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی گفت: این کارگروه از نیمه اسفند 1396 تشکیل شد؛ نخستین جلسه آن به مساله آب اصفهان تخصیص داده شده است داشت و به بررسی پرسشها کشاورزان شرق زاینده رود پرداخت.

وی افزود: طرح های خوبی در سطح استان اصفهان جهت حل دائمی و پایدار مسئله کشاورزان شرق استان به این کارگروه ارائه و این طرح ها تصویب شد.

باید با کم آبی سازگار شویم / وزیر نیرو

وزیر نیرو با بیان اینکه صنایع بزرگ پذیرفتند که در اجرای طرح ها همکاری مالی داشته باشند، گفت: بخشی از این همکاری جهت جبران مضیغه اقتصادی کشاورزان شرق استان اصفهان تخصیص داده شده است یافت.

به گفته اردکانیان قبل از آخر سال 96 منابع بین 26 هزار و 200 خانوار توزیع شد و اکنون نیز کمیته استانی این کارگروه ملی در اصفهان فعال است تا طرح های ناظر بر تبدیل کشت سنتی به کشت گلخانه ای یا استفاده از پساب تصفیه شده است و غیره را انجام دهد.

وزیر نیرو با اشاره به پدیده مستمر کم آبی در کشور گفت: باید با کم آبی سازگار شویم و برنامه های خود را متناسب با میزان آب موجود طراحی کنیم.

اردکانیان اظهارداشت: در مرحله بعد خوزستان را در دستور کار داریم و سپس پرونده استان کرمان در دستور کار قرار این کارگروه قرار می گیرد؛ تلاش می کنیم برنامه استان هایی که با پرسشها پیچیده تری مواجه هستند را در این کارگروه ملی مطرح کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه کارگروه سازگاری با کم آبی موظف به پشتیبانی از تدابیر استان هاست، گفت: تدابیر این کارگروه ناظر بر این است که کمبود آب چگونه بین بخش های متفاوت توزیع شود؛ اگر قرار است کاهشی به بخش کشاورزی داشته باشیم، این کم کردن به چه میزان و کجاها باشد.

به گفته وی، استانداری ها محور کار هستند و استانداران مدیر کمیته استانی و وزیر کشور نیز عضو کارگروه سازگاری با کم آبی هستند.

باید با کم آبی سازگار شویم / وزیر نیرو

وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد با تاکیدهای مدیر جمهوری و حمایت اعضای دولت از این ایده بتوانیم امسال را به رغم همه محدودیت ها با پرسشها کمتری پشت سر بگذاریم.

به گزارش ایرنا، ارتفاع کل ریزش های هوا از اول مهرماه تا سی ام دیماه، یعنی چهار ماه نخست سال آبی جاری، 39.5 میلیمتر گزارش شده است که نسبت به میانگین بلند مدت (99.2 میلیمتر)، 60 درصد کم کردن یافته است.

وزیر نیرو با اشاره به پدیده مستمر کم آبی در کشور گفت: باید با کم آبی سازگار شویم و برنامه های خود را متناسب با میزان آب موجود طراحی کنیم.

براساس اعلام وزیر نیرو 165 شهر با جمعیت 10.5 میلیون نفر در اوضاع زرد، 62 شهر با جمعیت 6.8 میلیون نفر در اوضاع نارنجی و 107 شهر با جمعیت 17.2 میلیون نفر در اوضاع قرمز و در مجموع این 334 شهر در معرض تنش آبی قرار خواهند داشت.

واژه های کلیدی: جمعیت | میلیون | استانی | اصفهان | استان کرمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs