capework ایران تاریخ بختیاری نویسنده تاریخ جنگ

capework: ایران تاریخ بختیاری نویسنده تاریخ جنگ

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات مسلمان و غفوری به داربی می‌رسند

مدافع استقلال و هافبک پرسپولیس بعد از حضور در کمیته اخلاق می توانند در داربی به میدان بروند.

مسلمان و غفوری به داربی می‌رسند

مسلمان و غفوری به داربی می رسند

عبارات مهم : بازیکن

مدافع استقلال و هافبک پرسپولیس بعد از حضور در کمیته اخلاق می توانند در داربی به میدان بروند.

به گزارش ایسنا، بعد از برگزاری جلسه کمیته اخلاق با حضور محسن مسلمان و وریا غفوری، دستور محرومیت موقت این بازیکنان لغو شد.

مسلمان و غفوری به داربی می‌رسند

کمیته اخلاق روز یک شنبه این دو بازیکن را با استناد به تصویر و فیلم انتشار یافته در حال مصرف قلیان موقتا محروم کرده بود ولی با توضیحات این دو بازیکن موقتا مجوز بازی آن ها را صادر کرد تا نظر نهایی را به زودی اعلام کند.

مدافع استقلال و هافبک پرسپولیس بعد از حضور در کمیته اخلاق می توانند در داربی به میدان بروند.

واژه های کلیدی: بازیکن | بازیکنان | مصرف قلیان | محسن مسلمان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs