capework ایران تاریخ بختیاری نویسنده تاریخ جنگ

capework: ایران تاریخ بختیاری نویسنده تاریخ جنگ

مکان هایی که باور نمی کنید در آمریکا وجود داشته باشند

ایالات متحده آمریکا ممکن است از نظر تکنولوژی پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا باشند، ولی شگفت انگیزترین مکان‌های طبیعی را دارند که نه تنها چشم انداز آن را قشن..

ادامه مطلب

تصویر ، زیبایی‌های طوفان در تصویر روز نشنال جئوگرافیک

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از طوفان در کیس (Keyes) واقع در اوکلاهامای آمریکا تخصیص داده شده است یافته است. قشنگی های طوفان در تصویر روز ن..

ادامه مطلب